R.G. Gafurov


L.N. Galperin


N.F. Goldshleger


E.B. Gordon


Y.A. Gordopolov


V.K. Gryaznov


V.P. Gurarii


R.I. Gvozdev


V.I. Irzhak


V.V. Ivanov